Noclegi Łukęcin

Noclegi w Łukęcinie nad morzem

Apartamenty Angela

Zarezerwuj już teraz
Noclegi Łukęcin

Noclegi nad morzem w Łukęcinie

Apartamenty Angela

Zarezerwuj już teraz
Apartamenty Łukęcin

Noclegi nad morzem w Łukęcinie

Apartamenty Angela

Zarezerwuj już teraz
Apartamenty Łukęcin

Noclegi nad morzem w Łukęcinie

Apartamenty Angela

Zarezerwuj już teraz
Apartamenty Łukęcin

Noclegi nad morzem w Łukęcinie

Apartamenty Angela

Zarezerwuj już teraz

REGULAMIN

 

APARTAMENTY ANGELA w Blue Mare

1. Wczasowicze przebywają w apartamentach na podstawie dokonania ważnej rezerwacji, potwierdzonej wpłatą zadatku (minimum 30% sumy za pobyt). Wysokość zadatku ustalana jest z Wynajmującym podczas dokonywania wstępnej rezerwacji.

2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności za cały pobyt w dniu przyjazdu, podczas meldowania. Należność o której mowa, pomniejszona jest o wysokość zadatku. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia, osobę wyznaczoną do kontaktu z Najemcą, do odmowy zameldowania i przekazania apartamentu.

4. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji 30 dni przed przyjazdem (zadatek jest bezzwrotny) – w przypadku nie odwołania rezerwacji 30 dni przed przyjazdem, Najemca jest zobowiązany uregulować całą kwotę za pobyt.

5.  Doba pobytu zaczyna się o godzinie 16:00, kończy o godzinie 10:00. W razie zwłoki z opuszczeniem apartamentu, od każdej dodatkowo rozpoczętej godziny pobierana jest kwota w wysokości 50 zł.

6.  Ilość osób zakwaterowanych w apartamencie nie może przekraczać ilości osób wskazanych przez Najemcę podczas dokonywania rezerwacji (każda dodatkowa osoba – 75 zł za dobę).

7.  Przekazanie i zdanie apartamentu następuje w obecności personelu ośrodka.

8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających Go gości.

9. Opłata za zgubiony klucz wynosi 50 zł.

10. Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Dla jednego apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe, w przypadku kolejnego samochodu opłata wynosi 20zł za dobę od samochodu.

11.  Parking jest niestrzeżony – wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie najemcy.

12.  W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

13. Osoby odwiedzające Najemców apartamentów mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim powiadomieniu personelu ośrodka.

14.  Obsługa ośrodka nie ma prawa bez zezwolenia Najemcy wchodzić do wynajętego apartamentu . Prawo wejścia możliwe jest jedynie w przypadku zauważenia jednoznacznych zagrożeń, mających wpływ na ogólne bezpieczeństwo.

15. Zwierząt nie przyjmujemy.

16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do Najemcy.

17. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00.

18.  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych obiektów i mogących spowodować zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników.

19. Zabrania się wynoszenia wyposażenia apartamentu poza jego obręb. Utrzymanie czystości w apartamentach oraz na przyległych tarasach należy do Najemcy.

20. Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody czy Internetu.

21. Wynajmujący nie ma prawa bez zezwolenia Najemcy wchodzić do wynajętego apartamentu (prawo wejścia możliwe jest jedynie w przypadku awarii lub zauważenia jednoznacznych zagrożeń, mających wpływ na ogólne bezpieczeństwo).

22. Najemcy nie przysługuje zwrot należności za skrócony pobyt.

 

UPRZEJMIE PROSIMY O TO BY:

  •  nie parkować na trawnikach,
  •  nie pozostawiać włączonych grzejników podczas nieobecności w apartamencie,
  •  nie grillować na tarasach (po wjechaniu na teren ośrodka, po lewej stronie, jest wyznaczone specjalne miejsce do grillowania),
  •  pozostawić apartament (w dniu wyjazdu) w takim stanie, w jakim zastali go Państwo w dniu przyjazdu.